Tom 91

Cena:25.00
Dostępny od ręki
Do koszyka
 1. Hewner Katarzyna, Próba identyfikacji wczesnośredniowiecznego warsztatu budowlanego ze Strzelna, 1999 s. 5-46
 2. Trajdos Tadeusz M., Uposażenie klasztoru dominikanów lwowskich w średniowieczu, 1999 s. 47-75
 3. Kaczmarek Krzysztof, Głos w dyskusji nad początkami Studium Generalnego dominikanów w Krakowie, 1999 s. 77-100
 4. Nikodem Jarosław, Zbigniew Oleśnicki wobec unii polsko-litewskiej do śmierci Jagiełły, 1999 s. 101-151
 5. Wróbel Elżbieta Elena, Dyskusja nad modelem wychowania religijno-moralnego w rodzinie chrześcijańskiej w XVII wieku, 1999 s. 153-169
 6. Fitych Tadeusz, Rekomendacje Zygmunta III Wazy w sprawie kardynalatu Giovanniego Battisty Lancellottiego nuncjusza apostolskiego w Polsce (1622-1627), 1999 s. 171-206
 7. Dzik Janina, Skrzydła ołtarzowe z kościoła parafialnego w Wysocicach, 1999 s. 207-239
 8. Paździor Kamil, Dopuszczenie metropolity unickiego do senatu w 1790 r. Studium z polityki wyznaniowej Sejmu Czteroletniego, 1999 s. 241-267
 9. Janicka-Krzywda Urszula, Forma architektoniczna i wytwórcy kapliczek przydrożnych na polskim Podkarpaciu, 1999 s. 269-299
 10. Szczurowski Rafał, Ksiądz Wincenty Smoczyński - przewodnik pielgrzymów do Rzymu w latach 1888-1900, 1999 s. 301-330
 11. Borkowska Małgorzata, Miscellanea brygitańskie: składkowa fundacja w Brześciu, 1999 s. 331- 340
 12. Rostworowski Stanisław, Zbliżająca się rocznica, 1999 s. 341-346 [dotyczy encykliki Rerum novarum]
 13. Wyrwa Andrzej M., Obchody i międzynarodowa konferencja naukowa poświęcone 900 rocznicy powstania zakonu cystersów, 1999 s. 347-362
 14. Derwich Marek, rec.: Uwagi na marginesie pracy A.-M. Helvétius, Abbayes, evęques et lad'ques. Une politique du pouvoir en Hainaut au Moyen Âge (VIIe-XIe sićcle), Bruxelles 1994, 1999 s. 363-384
 15. Kracik Jan, rec.: Waldemar Kowalski, Uposażenie parafii archidiakonatu sandomierskiego w XV-XVIII wieku, Kielce 1998, 1999 s. 385-388
 16. Kracik Jan, rec.: Edward Nocuń, Misje parafialne redemptorystów polskich w latach 1886-1918, Kraków 1998, 1999 s. 389-393
 17. Derwich Marek, Nowsze publikacje słownikowe, katalogowe i encyklopedyczne na temat życia zakonnego w Czechach i w Polsce, 1999 s. 395-400