Tom 93

Cena:25.00
Dostępny od ręki
Do koszyka
 1. Smołucha Janusz, Udział pielgrzymów z Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w obchodach średniowiecznych jubileuszów chrześcijaństwa, 2000 s. 5-21
 2. Cieślak Stanisław, Harfa duchowna - Modlitewnikowy bestseller jezuity Marcina Laterny (1552-1598), 2000 s. 23-48
 3. Bodzioch-Kaznowska Beata, Unickie parafie patronatu królewskiego w dekanacie gródeckim w świetle wizytacji z lat 1764-1765, 2000 s. 49-81
 4. Nabywaniec Stanisław, Kształcenie i formacja alumnów-unitów archidiecezji kijowskiej i diecezji przemyskiej w XVIII w., 2000 s. 83-106
 5. Borkowska Małgorzata, Dzieje Zgromadzenia Mariae Vitae czyli Mariawitek, 2000 s. 107-152
 6. Radwan Marian, Bazylianie w zaborze rosyjskim w latach 1795-1839, 2000 s. 153-225
 7. Maslennikow Andriej, Rzymskokatolicka parafia w Tomsku na Syberii w latach 1812-1991, 2000 s. 227-266
 8. Włoczyk Piotr, Biskupa Adama P Burzyńskiego działalność duszpasterska i stosunek do innowierców, 2000 s. 267-288
 9. Burda Józef, Wydarzenia w klasztorze dominikanów w Podkamieniu w latach 1943-1944, 2000 s. 289-340
 10. Kucharski Gerard, Odpremonstratensów do benedyktynów. Klasztor św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi pod Kaliszem do połowy XIII w., 2000 s. 341-362
 11. Kopiec Jan, Biskup A. Adamiuk - ksiądz lwowski na Śląsku Opolskim, 2000 s. 363-377
 12. Kowalski Waldemar, Ks. Mateusz Sowicki, pleban-gospodarz w Niekrasowie drugiej połowy XVIII w., 2000 s. 379-397
 13. Gzella Grażyna, Procesy prasowe księdza Symforiana Tomickiego, 2000 s. 399-410
 14. Gryz Ryszard, Stanowisko Kościoła katolickiego wobec pogromu Żydów w Kielcach. Stan badań, 2000 s. 411-434
 15. Derwich Marek, Nowsze badania nad monastycyzmem na Słowacji, 2000 s. 435-444
 16. Książek Stanisław, "Sól Ziemi Śląskiej " - nowa seria wydawnicza, 2000 s. 445-450
 17. Kracik Jan, rec.: Tadeusz Kasabuła, Ignacy Massalski biskup wileński, Lublin 1998, 2000 s. 451-462
 18. Derwich Marek, rec.: Nowy tom "Bibliotheca Strahoviensis", t. 3, Praha 1997 [1998], 2000 s. 463-464
 19. Kracik Jan, rec.: Edmund Kizik, Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI-XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej, Gdańsk 1998, 2000 s. 465-470
 20. Gryz Ryszard, rec.: Życie, dzieło, męczeństwo ks. Kazimierza Sykulskiego, red. K. Zemeła i G. Miernik, Skarżysko-Kamienna 1999, 2000 s. 471-476
 21. Kracik Jan, rec.: Jan Wielewicki, Dziennik spraw domu zakonnego oo. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie 1630-1639, t. 5, opr. J. Poplatek, L. Grzebień, Kraków 1999, 2000 s. 477-482
 22. Stasiowski Marek, Szczurowski Rafał, Listy do redakcji: W sprawie ultramontanizmu galicyjskiego, 2000 s. 483-489