Tom 94

Cena:25.00
Dostępny od ręki
Do koszyka
 1. Wójcik Dagmara, Wątki biblijne w legendzie Tempore illo świętego Wojciecha, 2000 s. 5-46
 2. Hewner Katarzyna, Piotr Wlostowic czy Piotr Wszeborowic? O fundacji i fundatorze klasztoru norbertanek w Strzelnie, 2000 s. 47-84
 3. Zdanek Maciej, W sprawie procesu fundacyjnego opactwa w Mogile, 2000 s. 85-118
 4. Gąsiorowska Patrycja, Klaryski z dynastii Piastów, 2000 s. 119-134
 5. Kabaciński Ryszard, Karczewski Dariusz, Przeorysze i podprzeorysze klasztoru norbertanek w Strzelnie od końca XII wieku do 1837 r., 2000 s. 135-176
 6. Kusztelski Andrzej, Kościół Bożego Ciała w Poznaniu. Późnośredniowieczne sanktuarium, jagiellońska fundacja. Historia i architektura, 2000 s. 177-220
 7. Smołucha Janusz, Pielgrzymki Polaków do Rzymu w XVI wieku. Przyczynek do dziejów jubileuszy chrześcijaństwa, 2000 s. 221-244
 8. Wilczewski Waldemar Franciszek, Spustoszenia wojenne w dekanacie słonimskim w czasie najścia moskiewskiego w połowie XVII wieku, 2000 s. 245-298
 9. Piechnik Ludwik, Model średniej szkoły jezuickiej w Polsce i na Litwie przed wydaniem ratio studiorum, 2000 s. 299-332
 10. Borkowska Małgorzata, Reguła druga mariawitek wileńskich, 2000 s. 333-353
 11. Lis Artur, Kościółśw. Józefa Oblubieńca NMP na warszawskim Kole, 2000 s. 353-392
 12. Wólczański Józef, Ks. Kazimierza Fleischhackera kronika parafialna Chomiakówki w Tarnopolskiem (1939-1955), 2000 s. 393-480
 13. Boguniowski Józef W., Przedtrydenckie benedykcjonały w Polsce, 2000 s. 481-493
 14. Janicka-Krzywda Urszula, Chrystus upadający pod krzyżem w kulturze ludowej Małopolski, 2000 s. 495-511
 15. Rychlewski Piotr, rec.: Stanisław Litak, Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin 1996, (Wspólnoty religijne i narodowe w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku, red. S. Litak, t. 1); Witold Kołbuk, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin 1998, (Wspólnoty religijne i narodowe w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku, red. S. Litak, t. 2), 2000 s. 513-519
 16. Kopiec Jan, rec.: Jerzy Myszor, Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999, 2000 s. 521-527
 17. Pobóg-Lenartowicz Anna, rec.: Kazimierz Latak, Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca XVI wieku, Ełk 1999, 2000 s. 529-535
 18. Pobóg-Lenartowicz Anna, Dziedzictwo diecezji wrocławskiej. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. " Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej", Zabrze, 18-19 listopada 1999 r., 2000 s. 537-524