Tom 92

Cena:25.00
Dostępny od ręki
Do koszyka
 1. Brust Mieczysław, Początki urbanizacji w dobrach klasztornych Wielkopolski do końca XIV wieku, 1999 s. 5-83
 2. Nikodem Jarosław, Zbigniew Oleśnicki wobec unii polsko-litewskiej w latach 1434-1453, 1999 s. 85-135
 3. Borkowska Małgorzata, Mikołaj z Mościsk i reguła tercjarek dominikańskich, 1999 s. 137-230
 4. Pelczar Roman, Działalność jezuitów na Rusi Czerwonej w okresie wielkiej wojny północnej w latach 1700-1721, 1999 s. 231-266
 5. Wiech Stanisław, Walka o dusze czy o narodowość? Polityka rosyjska wobec Kościoła greckokatolickiego w Królestwie Polskim w latach 1864-1905, 1999 s. 267-309
 6. Syska Małgorzata, Działalność wychowawczo-oświatowa służebniczek star owiejskich w archidiecezji krakowskiej w latach 1869-1992, 1999 s. 311-400
 7. Nowak Janusz, Karmel w Krakowie i Czernej. Listy s. Marii Ksawery Czartoryskiej z lat 1874-1918, 1999 s. 401-459
 8. Grzesik Ryszard, Polski święty na Słowacji - Andrzej Świerad, 1999 s. 461-479
 9. Krukowski Jan, Niejeden ale dwóch Adamów z Opatowa w Uniwersytecie Krakowskim w pierwszej połowie XVII wieku, 1999 s. 481-484
 10. Pietrzkiewicz Iwona, Księgozbiory konwentów i szkół kanoników regularnych laterańskich na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego, 1999 s. 485-497
 11. Gąsiorowska Patrycja, rec.: Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych,red. Z. H. Nowak i A. Radzimiński, Toruń 1998, 1999 s. 499-505
 12. Kracik Jan, rec.: Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV w., red. B. Geremek, Warszawa 1997, 1999 s. 507-512
 13. Malec Tadeusz, rec.: Ludwik Gawroński, O hejnale i trębaczach w dawnym Lublinie, Lublin 1995, 1999 s. 513-517
 14. Piechnik Ludwik, rec.: Kazimierz Puchowski, Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach Rzeczypospolitej (1565-1773), Gdańsk 1999, 1999 s. 519-524
 15. Fokciński Hieronim, rec.: Jan Żaryn, Stolica Apostolska wobec Polski i Polaków w latach 1944-1958 w świetle materiałów Ambasady RP przy Watykanie (wybór dokumentów), Warszawa 1998, 1999 s. 525-530
 16. Cieślak Stanisław, XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław 15-18 IX1999 r. Zapiski uczestnika, 1999 s. 531-539
 17. Ginter Władysław Stanisław, Rostworowski Stanisław Jan, Listy do Redakcji, 1999 s. 541-552