Tom 63

Cena:15.00
Dostępny od ręki
Do koszyka
  1. Zwiercan Antoni, Nowe spojrzenie na początki franciszkanów w Polsce, 1985 s. 5-51
  2. Kowalska-Urbankowa Zofia, Jarosław ze Skotnik Bogoria, arcybiskup gnieźnieński, prawodawca i dyplomata (zm. 1376), 1985 s. 53-96
  3. Swieżawski Aleksander, Erekcja parafii w Nabrożu i jej losy w XVwieku, 1985 s. 97-110
  4. Sczaniecki Paweł, Odnowa potrydencka w opactwie świętokrzyskim. Rządy Michała Maliszewskiego 1595-1608, 1985 s. 111-150
  5. Budziarek Marek, Oddziaływanie duszpasterskie kapucynów lubelskich (1724-1864), 1985 s. 151-172
  6. Henschke Eleonora, Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej Sióstr Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w Polsce w latach 1918-1939, 1985 s. 173-227
  7. Kracik Jan, Spór o podręczniki teologii w Wolnym Mieście Krakowie, 1985 s. 229-250
  8. Kolbe Maksymilian Maria, Nieznana korespondencja, opr. Synowiec Damian, 1984 s. 251-284
  9. Kumor Bolesław, rec.: Archiv für schlesische Kirchengeschichte, Bd. 41, hrsg. Joachim Köhler, Hildesheim 1983, 1985 s. 285-288
  10. Urban Jacek, Sesja naukowa z okazji sześć-dziesięciolecia powrotu benedyktynów do Lubinia, 1985 s. 289-290