Tom 65

Cena:15.00
Dostępny od ręki
Do koszyka
 1. Micewski Bolesław, Bogdan Jański jako autor, tłumacz, redaktor i wydawca, 1986 s. 5-60
 2. Gadacz Kornel, Działalność charytatywna Kamili Bystrzonowskiej na rzecz księży - Sybiraków w świetle korespondencji abpa Felińskiego, 1986 s. 61-90
 3. Kulikowska Janina, Emigracja i duszpasterstwo wychodźców w Królestwie Polskim do roku 1914, 1986 s. 91-143
 4. Piech Stanisław, Emigracja z diecezji tarnowskiej w świetle ankiet konsystorza z lat 1907 i 1910, 1986 s. 145-197
 5. Kumor Bolesław, Początki osadnictwa i parafii polskiej w Suffield, Ct., 1986 s. 199-236
 6. Wyrozumski Jerzy, Europa słowiańsko-bałtyjska w późnym średniowieczu, 1986 s. 237-252
 7. Majka Józef, Karol Wojtyła jako mecenas nauki, 1986 s. 253-262
 8. Bieniarzówna Janina, rec.: Małgorzata Borkowska, Dekret w niebieskim ferowany parlamencie. Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku, Kraków 1984, 1986 s. 263-265
 9. Kracik Jan, Pobożność czasu trwogi. Trzęsienie ziemi w Małopolsce w 1786 roku, 1986 s. 267-274
 10. Żytowiecki Jerzy, rec.: Daniel Olszewski, Przemiany społeczno-religijne w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku. Analiza środowiska diecezjalnego, Lublin 1984, 1986 s. 275-280
 11. Kopiec Jan, Ksiądz Jan Sossalla (1908-1979), 1986 s. 281-291
 12. Kumor Bolesław, rec.: Archiv für schlesische Kirchengeschichte, Bd. 42, hrsg. Joachim Köhler, Hildesheim 1984, 1986 s. 293-296