Tom 25

Cena:10.00
Dostępny od ręki
Do koszyka
 1. Wojtyła Karol, List Arcybiskupa-Metropolity Krakowskiego na srebrny jubileusz "Naszej Przeszłości", 1966 s. 5-6
 2. Rospond Stanisław, Chrystianizacja Polski a badania językoznawcze, 1966 s. 7-32
 3. Wójcik Walenty, Ściganie lekceważących przykazania i trwających w karach kościelnych w Polsce do 1565 r., 1966 s. 33-68
 4. Lenczowski Franciszek, Kościół polski obrońcą ducha narodowego na Śląsku w wiekach średnich, 1966 s. 69-81.
 5. Słuszkiewicz Edmund, Kopernikowe "Siedem gwiazd" i ich losy, 1966 s. 83-110
 6. Trajdos Ewa, Śladem mistrza warsztatu ołtarza św. Trójcy na Wawelu (Z problematyki twórczości Jakuba z Sącza), 1966 s. 111-153
 7. Górski Karol, Zofia Dulska, ksieni toruńska i jej spór z Magdaleną Mortęską, ksienią chełmińską o reformę zakonu, 1966 s. 155-178
 8. Bazielich Wiktor, Klaryski starosądeckie a sztuki piękne w XVII i XVIII wieku, 1966 s. 179-220
 9. Leśnowolski Jarosław, O właściwą ocenę patriotyzmu arcybiskupa Floriana Stablewskiego (1841-1906), 1966 s. 221-231
 10. Morawski Krzysztof, Arcybiskup Piotr Mańkowski (1866-1933), 1966 s. 233-252
 11. Arcab Jan, O "Quidamie" Norwida, 1955 s. 253-276
 12. Grabski Andrzej Feliks, List Władysława Jagiełły i Witolda do Soboru w Konstancji (1417), 1966 s. 277-284
 13. Majkowski Edmund, Życiorys własny i spis prac, 1966 s. 285-290