Tom 70

Cena:15.00
Dostępny od ręki
Do koszyka
  1. Rąb Jan, Dom księży misjonarzy i seminarium diecezjalne w Brzozowie 1760-1783, 1988 s. 5-29
  2. Ziółek Jan, Jadwiga Zamoyska (1831-1923), 1988 s. 31-74
  3. Nabywaniec Stanisław, Organizacja greckokatolickiej diecezji przemyskiej przy końcu lat siedemdziesiątych XIX w., 1988 s. 75-127
  4. Kumor Bolesław, Sprawa kardynalatu metropolitów lwowskich Józefa Bilczewskiego i Andrzeja Szeptyckiego oraz księcia biskupa krakowskiego Adama Stefana Sapiehy (1914-1918), 1988 s. 129-148
  5. Walkusz Jan, Kościół katolicki w Kartuskiem (1939- 1945), 1988 s. 149-224
  6. Chrzanowski Tadeusz, Ksiądz Władysław Górzyńskijako promotor nowoczesności w architekturze sakralnej, 1988 s. 225-236
  7. Szafer T. Przemysław, Nowe polskie kościoły, kreacja czy tradycja?, 1988 s. 237-252
  8. Rodziński Stanisław, Dylematy współczesnej sztuki sakralnej, 1988 s. 253-271
  9. Kracik Jan, "Byleby mieli księdza". Zanim Chochołów stał się parafią, 1988 s. 273-280
  10. Królik Ludwik, Uwagi na marginesie pewnego przypisu, 1988 s. 281-284 [dotyczy diecezji łuckiej i brzeskiej]
  11. Urban Jacek, Drugie Międzynarodowe Sympozjum - cystersi w kulturze średniowiecznej Europy, 1988 s. 285-287
  12. Janczak Julian, rec.: Jerzy Flaga, Działalność duszpasterska zakonów w drugiej połowie XVIII w. (1767-1772), Lublin 1986, 1988 s. 289-293
  13. Kumor Bolesław, rec.: Archiv für schlesische Kirchengeschichte, Bd. 44, hrsg. Joachim Köhler, Sigmaringen 1986, 1988 s. 295-298