Tom 71

Cena:15.00
Dostępny od ręki
Do koszyka
 1. Trajdos Tadeusz M., Bractwo św. Zofii przy kościele św. Marka w Krakowie (XV-XVIII w.), 1989 s. 5-58
 2. Olszewski Andrzej M., Krucyfiks gotycki w ołtarzu głównym kościoła św. Marka w Krakowie, 1989 s. 61
 3. Olszewski Andrzej M., Późnogotycka grupa Ukrzyżowania w kościele św. Marka w Krakowie, 1989 s. 69-78
 4. Miodońska Barbara, Gotycka Hodegetria w krakowskim kościele św. Marka, 1989 s. 79-108
 5. Krzysztofowicz-Kozakowska Stefania, Śnieżyńska-Stolot Ewa, Obrazki wotywne przy grobie Michała Giedroycia, 1989 s. 109-113
 6. Taszycka Maria, Inwentarz szat liturgicznych i innych tkanin zabytkowych z kościoła św. Marka w Krakowie, 1989 s. 115-136
 7. Majkowska Rita, Zarys dziejów i zawartości archiwum kościoła św. Marka w Krakowie, 1989 s. 137-145
 8. Salaterski Stanisław, Siea i działalność bractw kościelnych w prepozyturze tarnowskiej do roku 1772, 1989 s. 147-185
 9. Dyl Janusz, Książki hagiograficzne wydrukowane w Polsce do połowy XVI w., 1989 s. 187-212
 10. Rzemieniuk Florentyna, Kształcenie nauczycieli dla parafialnych szkół unickich w Królestwie Polskim w latach 1840-1864, 1989 s. 213-254
 11. Grabowski Roman, Likwidacja unickiej diecezji chełmskiej i próby jej wznowienia, 1989 s. 255-309
 12. Rajman Jerzy, Nieznany dotąd rękopis muzyczny z XV-XVI wieku, 1989 s. 311-314 [dotyczy graduału z Działoszyc]
 13. Swastek Józef, rec.: Wacław Szetelnicki, Parafia św. Bonifacego we Wrocławiu, t. 1: w latach 1945-1970, t. 2: w latach 1970-1985, Roma 1970-1987, 1989 s. 315-322
 14. Kumor Bolesław, rec.: Archiv für schlesische Kirchengeschichte Bd. 45, hrsg. Joachim Köhler, Sigmaringen 1987, 1989 s. 323-326