Tom 74

Cena:15.00
Dostępny od ręki
Do koszyka
 1. Prejs Roland, Środowisko zakonne bł. Honorata Koźmińskiego. Klasztory kapucynów w Zakroczymiu i w Nowym Mieście nad Pilicą w latach 1864-1916, 1990 s. 5-33
 2. Mazurek Marianna Honorata, Działalność oświatowo-wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Posłanniczek Maryi od Najświętszego Serca Jezusa w latach 1874-1908, 1990 s. 35-69
 3. Trela Krystyna, Działalność społeczno-charytatywna Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus w latach 1887-1946, 1990 s. 71-108
 4. Bożek Łucja, Działalność wychowawczo-oświatowa i dobroczynna Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi w Częstochowie w latach 1891-1939, 1990 s. 109-146
 5. Wójcik Maria, Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej pod zarządem przełożonej generalnej Franciszki Zmysłowskiej (1896-1919), 1990 s. 147-179
 6. Kracik Jan, Chrzest w staropolskiej kulturze duchowej, 1990 s. 181-206
 7. Baczkowski Krzysztof, Państwa Europy środkowo-wschodniej wobec antytureckich projektów Innocentego VIII (1484-1492), 1990 s. 207-235
 8. Kozina Irma, Polskie chorągwie nagrobne i ich związek z idea militis christiani, 1990 s. 237-255
 9. Borkowska Małgorzata, Wokół zaginionego żywotu Anny Omiecińskiej, 1990 s. 257-270
 10. Walczy Lukasz, Instrukcja prymasa Zbigniewa Oleśnickiego mł. z r. 1481/82 -przyczynek do dziejów Kościoła polskiego, 1990 s. 271-285
 11. Kowalski Waldemar, rec.: Corpus Inscriptionum Poloniae, tom VIII: Województwo krakowskie, pod red. Z. Perzanowskiego, zeszyt 6: Kazimierz i Stradom, wydał, wstępem i komentarzem opatrzył Zbigniew Wohlfeld, 1990 s. 287-296
 12. Sroka Stanisław, Czy Władysław Opolczyk był ojcem chrzestnym Władysława Jagiełły?, 1990 s. 297-300
 13. Zbudniewek Janusz, rec.: Norbert von Xanten, Adliger - Ordensstifter - Kirchenfürst. Festschrift zum Gedächtnis seines Todes vor 850 Jahren, hrsg. im Auftrag der Katholischen Kirchengemeinde St. Viktor Xanten von Kaspar Elm, Köln 1984, 1990 s. 301-304
 14. Kumor Bolesław, rec.: Codex Mednicensis seu Samogitiae Dioecesis. Pars II (26 VI 1609 - 13 V 1926), coll. Paulus Jatulis, Roma 1989, 1990 s. 305-307
 15. Prejs Roland, rec.: Błogosławiony Jerzy Matulewicz, Pisma wybrane, wyboru dokonali i do druku przygotowali Jan Bukowicz i Tadeusz Górski, Warszawa 1988, 1990 s. 309-311