Tom 75

Cena:15.00
Dostępny od ręki
Do koszyka
  1. Nowakowski Tomasz, Polityka biskupów krakowskich w końcu XIII wieku (Prokop i Jan Muskata), 1991 s. 5-27
  2. Derwich Marek, Ciepła - nieznana prepozytura benedyktyńska, 1991 s. 29-64
  3. Kracik Jan, Post po staropolsku, 1991 s. 65-90
  4. Borkowska Małgorzata, Karmelitanki dawnej obserwancji w Polsce. Dzieje zapomnianego zakonu, 1991 s. 91-116
  5. Majdowski Andrzej, Zarys systematyki architektury neoromańskiej w budownictwie kościelnym Królestwa Polskiego, 1991 s. 117-137
  6. Kosicka Ancilla, Błogosławiona Urszula Julia Ledóchowska (1865-1939). Bibliografia 1979-1989, 1991 s. 139-257
  7. Sroka Stanisław, "Nasza Przeszłość" t. 1-70 (1946-1988). Bibliografia zawartości, 1991 s. 259-328
  8. Dzik Janina, Przyczynek do mecenatu artystycznego Kościoła w XVII w., 1991 s. 329-342
  9. Kowalski Waldemar, rec.: Z. Guldon, K. Krzystanek, Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku. Studium osadniczo-demograficzne, Kielce 1990, 1991 s. 343-351
  10. Kumor Bolesław, rec.: Archiv für schlesische Kirchengeschichte, Bd. 46, hrsg. Joachim Köhler, Sigmaringen 1988, 1991 s. 353-356