Tom 76

Cena:15.00
Dostępny od ręki
Do koszyka
 1. Radzimiński Andrzej, Niższe duchowieństwo katedralne w Polsce średniowiecznej. Wikariusze katedry płockiej XIII poł. XV w. Cz. 1: skład osobowy, 1991 s. 5-43
 2. Ryś Grzegorz, Chrześcijańska ideologia władzy w Polsce w XIV-XVw., 1991 s. 45-81
 3. Ożóg Krzysztof, Współpraca prawników włoskich z Pawłem Włodkowicem w procesie polskokrzyżackim w Rzymie w latach 1420-1421, 1991 s. 83-106
 4. Baczkowski Krzysztof, Stanowisko Kurii Rzymskiej wobec jagiellońskiej ekspektatywy na tron czeski po Jerzym z Podiebradów, 1991 s. 107-140
 5. Kracik Jan, Święte obrazy wśród grzesznych Sarmatów. Ze studiów nad recepcją kultowego dziedzictwa, 1991 s. 141-192
 6. Kowalski Waldemar, Stopnicki rejestr konwertytów XVII-XIXw., 1991 s. 193-294
 7. Majdowski Andrzej, O "archeologii sztuki i krytycyzmie naukowym " w polskiej architekturze sakralnej drugiej połowy XIX wieku, 1991 s. 295-313
 8. Borkowska Małgorzata, Triduum Sacrum u benedyktynek nieświeskich w XVIII wieku, 1991 s. 315-328
 9. Borkowska Małgorzata, Teatr w polskich klasztorach żeńskich XVII-XIX wieku, 1991 s. 329-336
 10. Borkowska Małgorzata, źrodła jezuickie o Annie Omiecińskiej, 1991 s. 337-343
 11. Kumor Bolesław, rec.: Archiv für schlesische Kirchengeschichte, Bd. 47/48, hrsg. Joachim Köhler, Sigmaringen 1990, 1991 s. 345-353