Tom 77

Cena:15.00
Dostępny od ręki
Do koszyka
 1. Radzimiński Andrzej, Wikariusze katedry płockiej w XIII - poł. XV w. Cz. 2. Zagadnienia wybrane, 1992 s. 5-31
 2. Rajman Jerzy, Średniowieczne zapiski w nekrologu klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu, 1992 s. 33-55
 3. Kurtyka Janusz, "Senex ambulans". Arcybiskup lwowski Jan Rzeszowski (1345/46-1436), 1992 s. 57-101
 4. Pisarzak Marian, Herb i pieczęcie Góry Kalwarii, 1992 s. 103-122
 5. Sowa Kazimierz, Losy duchowieństwa polskiego zesłanego na Syberię po powstaniu styczniowym (1863-1883), 1992 s. 123-163
 6. Janaczek Stanisław, Działalność księży misjonarzy prowincji krakowskiej 1865-1914, 1992 s. 165-226
 7. Majdowski Andrzej, Uwagi o konserwacji zabytków architektury sakralnej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX stulecia, 1992 s. 227-248
 8. Sroka Stanisław, Książę Władysław Biały w Pannonhalma, 1992 s. 249-259
 9. Walczy Lukasz, Kazanie Jana ze Słupcy o św. Wojciechu przyczynek do dziejów polskiej ideologii państwowej w drugiej połowie XV wieku, 1992 s. 261-271
 10. Dzik Janina, Obraz "Zachwycenie św. Franciszka" w kolegiacie leżajskiej dziełem Gerarda Seghersa?, 1992 s. 273-279
 11. Borkowska Małgorzata, Dynastie ksień jarosławskich, 1992 s. 281-293
 12. Moroz Walerian, Chrystus żyjący w człowieku. Posłanie m. Pauli Tajber, 1992 s. 295-305
 13. Strzelczyk Jerzy, rec.: Johannes Fried, Otto III. und Bolesław Chrobry. Das Widmungsbild des Aachener Evangeliars, der "Akt von Gnesen " und das frühe polnische und ungarische Königtum. Eine Bildanalyse und ihre historischen Folgen (Frankfurter Historische Abhandlungen, Bd. 30), Stuttgart 1988, Franz Steiner Verlag, 1992 s. 307-315
 14. Kracik Jan, rec.: Księgi egzaminów do święceń w diecezji krakowskiej z lat 1573-1614, opr. Z. Pietrzyk, Kraków 1991, 1992 s. 317-320
 15. Guldon Zenon, Wijaczka Jacek, rec.: Pamiętnik świętokrzyski. Studia z dziejów kultury chrześcijańskiej. Praca zbiorowa pod red. Longina Kaczanowskiego, Adama Massalskiego, Daniela Olszewskiego i Jerzego Szczepańskiego, Kielce 1991, 1992 s. 321-327
 16. Kowalski Waldemar, rec.: Cystersi w Polsce. W 850-lecie opactwa jędrzejowskiego, pr. zb. pod red. ks. Daniela Olszewskiego, Kielce 1990, 1992 s. 329-339