Tom 79

Cena:15.00
Dostępny od ręki
Do koszyka
 1. Janicka-Krzywda Urszula, Postać Matki Bożej w folklorze słownym polskiego Podkarpacia, 1993 s. 5-49
 2. Borkowska Małgorzata, Ewolucja ideałów cystersów polskich, 1993 s. 51-75
 3. Kaczmarek Krzysztof, Z badań nad studiami uniwersyteckimi polskich cystersów w średniowieczu, 1993 s. 77-88
 4. Maciejewski Jacek, Uwagi o tytulaturze biskupów włocławskich do początku XIV w., 1993 s. 89-99
 5. Rybicka-Adamska Anna, Kto redagował dokumenty Jadwigi Łokietkowej?, 1993 s. 101-120
 6. Sroka Stanisław, Bolesław - arcybiskup ostrzyhomski (1321-1328), 1993 s. 121-147
 7. Guldon Zenon, Wijaczka Jacek, Żydzi wśród chrześcijan w miastach wielkopolskich w okresie przedrozbiorowym, 1993 s. 149-197
 8. Dzik Janina, Flamandzkie wzory w twórczości malarza bernardyńskiego o. Franciszka Lekszyckiego, 1993 s. 199-228
 9. Kracik Jan, Przedrabacyjny epizod trzeźwościowy w Galicji, 1993 s. 229-248
 10. Majdowski Andrzej, Importy włoskie w architekturze dziewiętnastowiecznych kościołów warszawskich, 1993 s. 249-278
 11. Kracik Jan, Mała prehistoria zakopiańskiej parafii, 1993 s. 279-294
 12. Kumor Bolesław, Organizacja terytorialna Kościoła w Ameryce Łacińskiej w okresie kolonialnym (1504-1810), 1993 s. 295-311
 13. Paszenda Jerzy, Ryciny przedstawiające Annę Omiecińską, 1993 s. 313-326
 14. Trajdos Tadeusz M., Jutrzenka polskiej Orawy-głos świadka, 1993 s. 327-334 [dotyczy wizytacji kościelnej z 1656 r.]
 15. Kopiec Jan, Z dziejów Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie do 1945 r., 1993 s. 335-359
 16. Urban Wacław, Szkoła kolegiacka św. Floriana na Kleparzu w Krakowie w pierwszej połowie XVI w. w świetle krakowskiego archiwum archidiecezjalnego, 1993 s. 361-364
 17. Kowalski Waldemar, rec.: Stanisław Bylina, Człowiek i zaświaty. Wizje kar pośmiertnych w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1992, 1993 s. 365-372
 18. Pleakaitis Romanas, Opracowanie dziejów dawnego Uniwersytetu Wileńskiego, 1993 s. 373-378
 19. Pszczyński Korneliusz Paweł, rec.: Jerzy Myszor, Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku w latach 1821-1914, Katowice 1991, 1993 s. 379-382
 20. Kumor Bolesław, rec.: Kościół katolicki we Wschodniej Europie. Uwagi na marginesie książki: Gabriel Adrianyi, Geschichte der Kirche Osteuropas im 20. Jahrhundert. Ferdinand Schöningh, Paderborn 1992, 1993 s. 383-394
 21. Zbudniewek Janusz, rec: Kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski: Dzieła zebrane, t. 1: 1949-1953, Warszawa 1991, 1993 s. 395-398
 22. Sroka Stanisław, Magyar Egyhaztörteneti Vazlatok. Essays in Church history in Hungary t. 1:1989; t. 2:1990 (druk:1991); t. 3:1991 (druk: 1992), Budapest, 1993 s. 399-401