Tom 80

Cena:25.00
Dostępny od ręki
Do koszyka
 1. Stopka Krzysztof, Męczennicy sandomierscy. Legenda i rzeczywistość, 1993 s. 51-99
 2. Maciejewski Jacek, Jeszcze o działalności kościelnej biskupa Wolimira, 1993 s. 101-105
 3. Dobry Artur, Rzeźba Chrystusa w Ogrójcu ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku, 1993 s. 107-130
 4. Drelicharz Wojciech, rodła i autor Rocznika Sędziwoja. Z dziejów kultury historycznej duchowieństwa wielkopolskiego w XV w., 1993 s. 131-167
 5. Salaterski Stanisław, Katalog prałatów i kanoników kapituły św. Małgorzaty P. M. w Nowym Sączu (1448-1791), 1993 s. 169-224
 6. Guldon Zenon, Wijaczka Jacek, Żydzi a chrześcijanie na Wołyniu w XVI-XVIII wieku, 1993 s. 225-248
 7. Wijaczka Jacek, Kardynał Otto Truchsess von Waldburg i jego misja do Polski w 1542 r., 1993 s. 249-264
 8. Borkowska Małgorzata, Problemy siedemnastowiecznych fundacji benedyktynek na Litwie w świetle korespondencji, 1993 s. 265-307
 9. Majdowski Andrzej, " Opieka nad biednymi kościołami " przy warszawskim Arcybractwie Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu, 1993 s. 309-344
 10. Paszenda Jerzy, Działalność naukowa ks. Stanisława Bednarskiego SJ, 1993 s. 345-368
 11. Strzelczyk Jerzy, rec.: Erzbischof Wichmann (1152-1192) und Magdeburg im hohen Mittelal-ter. Stadt - Erzbistum - Reich. Ausstellung zum 800. Todestag Erzbischof Wichmanns vom 29. Oktober 1992 bis 21. Marz 1993, hrsg. von Matthias Puhle, Magdeburg 1992, 1993 s. 369-376
 12. Grzebień Ludwik, rec.: Roman Darowski, Szczepanowice nad Dunajcem. Dzieje wsi, parafii katolickiej i gminy kalwińskiej, Kraków 1993, 1993 s. 377-380
 13. Caban Wiesław, rec.: Krzysztof Makowski, Rodzina poznańska w I połowie XIX wieku, Poznań 1992, 1993 s. 381-385
 14. Kumor Bolesław, rec.: Archiv für schlesische Kirchengeschichte, Bd. 49, hrsg. Joachim Köhler, Sigmaringen 1991, 1993 s. 387-390