Tom 82

Cena:25.00
Do koszyka
 1. Rajman Jerzy, Pielgrzym i fundator. Fundacje kościelne i pochodzenie księcia Jaksy, 1994 s. 5-34
 2. Olszewski Andrzej M., Mulier amicta sole w sztuce gotyku w Polsce, 1994 s. 35-95
 3. Zyglewski Zbigniew, Jan Lubrański, biskup płocki 1497-1498, 1994 s. 97-113
 4. Janeczek Stanisław, Ideały wychowawcze i dydaktyczne w szkolnictwie pijarskim a " oświecenie chrześcijańskie" . Próba syntezy, 1994 s. 115-161
 5. Borkowska Małgorzata, Klasztor w roli więzienia, 1994 s. 163-185 [dotyczy benedyktynek w Wilnie]
 6. Brynkus Józef, Legenda księdza Piotra Skargi w edukacji historycznej i literaturze popularnej XIX wieku, 1994 s. 187-199
 7. Siry Henryk, Parafia Dylągowa w latach 1939-1945, 1994 s. 201-227
 8. Zawadzki Jarosław, Kościół oo. franciszkanów w Niepokalanowie, 1994 s. 229-280
 9. Kajzer Leszek, Z problematyki budownictwa obronnego biskupów włocławskich, 1994 s. 281-298
 10. Gonczarowa Wiktoria, O manuskryptach klasztoru oo. bernardynów w Wilnie, 1994 s. 299-321
 11. Dąbek Stanisław, Polska pieśń religijna w źródłach rękopiśmiennych i drukowanych, 1994 s. 323-352
 12. Gąsiorowski Stefan, Proces o znieważenie hostii przez Żydów we Lwowie z roku 1636, 1994 s. 353-357
 13. Trajdos Tadeusz M., Kaplica w Niedzicy. Początki kultu św. Rozalii na Zamagurzu Spiskim, 1994 s. 359-371
 14. Kopiec Jan, Echa polskich wydarzeń z lat 1704-1709 w środowisku Hospicjum św. Stanisława w Rzymie, 1994 s. 373-380
 15. Guldon Zenon, Kowalski Waldemar, rec.: H. E. Wyczawski, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 1990, 1994 s. 381-393
 16. Kumor Bolesław, rec.: Atlas hierarchicus. Descriptio geographica et statistica, insuper notae historicae Ecclesiae Catholicae. Hanc novam-quintam editionem elaboravit Zenon Stężycki SVD, Mödling bei Wien, Austria 1992, 1994 s. 395-402
 17. Prejs Roland, rec.: Peter Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, t. 1: lata 1945-59, Poznań 1994, 1994 s. 403-406
 18. Darowski Roman, rec.: Sławomir Radon, Z dziejów polemiki antyariańskiej w Polsce XVI-XVII wieku, Kraków 1993, 1994 s. 407-409