Tom 84

Cena:25.00
Dostępny od ręki
Do koszyka
 1. Maciejewski Jacek, Likwidacja bractwa begardów w Kaszczorku w świetle ugody z biskupem włocławskim z 1320 roku, 1995 s. 5-12
 2. Pelczar Roman, Szkolnictwo jezuickie w Jarosławiu 1575-1773 r., 1995 s. 13-47
 3. Borkowska Małgorzata, Zapiski kronikarskie norbertanek płockich, 1995 s. 49-79
 4. Guldon Zenon, Kowalski Waldemar, Szpitale w województwie sandomierskim w drugiej połowie XVII w., 1995 s. 81-134
 5. Zygner Leszek, Działalność misjonarzy św. Wincentego a Paulo w parafii mławskiej (1712-1864), 1995 s. 135-155
 6. Włoczyk Piotr, Adam Prosper Burzyński OFM misjonarz w Egipcie na przełomie XVIII i XIX w., 1995 s. 157-186
 7. Lewalski Krzysztof, Problem antysemityzmu na łamach "Przeglądu Katolickiego" w latach 1863-1914, 1995 s. 187-209
 8. Walkusz Jan, Działalność duszpasterska biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego 1926-1939, 1995 s. 211
 9. Szczudłowski Piotr, Kościół katolicki wobec poewangelickich świątyń w Gdańsku, 1995 s. 257-301
 10. Adamska Anna, Uwagi o itinerarium biskupa Jana Grotowica (1326-1347), 1995 s. 303-316
 11. Derwich Marek, rec.: Gregorio Penco, Medioevo monastico, Roma 1988, 1995 s. 317-320
 12. Derwich Marek, rec.: Dom Jacques Dubois OSB, Les ordres monastiqes, Paris 1991, 1995 s. 321-325
 13. Kumor Bolesław, rec.: Archiv für schlesische Kirchengeschichte, Bd. 50, hrsg. Joachim Köhler, Sigmaringen 1992, 1995 s. 327-329
 14. Tęgowski Jan, Kwestia datacji listu biskupa ołomunieckiego Roberta do arcybiskupa gnieźnieńskiego, 1995 s. 331-334 [dotyczy arcybiskupa Wincentego z Niałka]
 15. Kowalski Waldemar, rec.: Daniel Olszewski, Eugeniusz Wiśniowski, Parafia Kije. Zarys dziejów, Kielce 1993, 1995 s. 335-338
 16. Wołczański Józef, rec.: Wspomnienia matki o dzieciństwie i młodości greckokatolickiego metropolity lwowskiego Andrzeja Szepty ckiego, 1995 s. 339-355 [dotyczy Zofii Szeptyckiej]
 17. Bargieł Franciszek, rec.: Roman Darowski, Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI w., Kraków 1994, 1995 s. 357-360
 18. Strzelczyk Jerzy, rec.: Politik undHeiligen-verehrung im Hochmittelalter, hrsg. Jürgen Petersohn. Vorträge und Forschungen, hg. vom Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, Bd. Sigmaringen 1994, 1995 s. 361-379
 19. Kopiec Jan, Pięćdziesięciolecie Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie, 1995 s. 381-389