Tom 87

Cena:25.00
Dostępny od ręki
Do koszyka
 1. Kabaciński Ryszard,Karczewski Dariusz, Katalog prepozytów klasztoru norbertanek w Strzelnie od XII wieku do 1837r., 1997 s. 5-38
 2. Trajdos Tadeusz M., Kościół dominikanów lwowskich w średniowieczu jako ośrodek kultowy, 1997 s. 39-72
 3. Nikodem Jarosław, Zbigniew Oleśnicki w dziełach Jana Długosza, 1997 s. 73-121
 4. Kowalski Marek Daniel, Zapomniany kalendarz-nekrolog kapituły krakowskiej z XV wieku, 1997 s. 123-145
 5. Smołucha Janusz, Działalność Achillesa de Grassisa jako kardynała protektora Polski przy Stolicy Apostolskiej w latach 1511-1523, 1997 s. 147-166
 6. Pelczar Roman, Teatr w kolegiach jezuickich na terenie diecezji przemyskiej w XVI-XVIII wieku, 1997 s. 167-193
 7. Borkowska Małgorzata, Miscellanea brygitańskie: Warszawa, Luck, 1997 s. 253-268
 8. Gzella Grażyna, Księdza Aleksego Prusinowskiego twórczość dla ludu, 1997 s. 269-283
 9. Żywicki Józef, Neogotyckie kościoły Ksawerego Dionizego Drozdowskiego, 1997 s. 285-322
 10. Wólczański Józef, Katalog grobów duchowieństwa rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i ormiańskokatolickiego na Cmentarzu Lyczakowskim we Lwowie, 1997 s. 323-374
 11. Maciejewski Jacek, Zyglewski Zbigniew, W sprawie początków klasztoru karmelitów w Bydgoszczy, 1997 s. 375-380
 12. Derwich Marek, rec.: Dom Jacques Dubois, Jean-Loup Lemaître, Sources et méthodes de l'historiographie médiévale, Paris 1993, 1997 s. 381-386
 13. Fros Henryk, rec.: Stanisław Araszczuk, Kult św. Jadwigi na Śląsku w świetle przedtrydenckich wrocławskich ksiąg liturgicznych, Opole 1995, 1997 s. 387-389
 14. Masłowski Tadeusz, rec.: Stefan Ryłko, Droga do kanonizacji bł. Stanisława Sołtysa zwanego Kazimierczykiem, Kraków 1997, 1997 s. 391-396
 15. Prejs Roland, rec.: Peter Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów, t. 2: Lata 1960-1974, Poznań 1995; t. 3: Lata 1975-1989, Poznań-Pelplin 1996, 1997 s. 397-399
 16. Kopiec Jan, rec.: Bolesław Kumor, Historia Kościoła. Część 8: Czasy współczesne 1914-1922. Kościół katolicki w okresie systemów totalitarnych i odnowy soborowej, zniewolenie Kościołów wschodnich, sekularyzacja i rozdrobnienie Kościołów i wspólnot protestanckich, Lublin 1995, 1997 s. 401-405
 17. Kabata Jacek A., Dwa powojenne statuty Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, 1997 s. 407-415
 18. Gocłowski Tadeusz, Synteza działania Boga i ludzi, 1997 s. 417-420 [dotyczy "Naszej Przeszłości"]
 19. Kopiec Jan, Pół wieku "Naszej Przeszłości", 1997 s. 421-427
 20. Strzelczyk Jerzy, " Nasza Przeszłość " - znaczenie w nauce historycznej, 1997 s. 429-449