Tom 88

Cena:25.00
Dostępny od ręki
Do koszyka
 1. Konieczka-Śliwińska Danuta, Życie codzienne opactwa benedyktynów w Mogilnie. Zarys problematyki, 1997 s. 5-31
 2. Janicka-Krzywda Urszula, Postać bł. Kingi w folklorze słownym Polski południowej, 1997 s. 33-57
 3. Kaczmarek Krzysztof, Jeszcze o lektorach i studentach w średniowiecznej prowincji polskich dominikanów oraz ich szkołach w Krakowie i we Lwowie, 1997 s. 59-89
 4. Obirek Stanisław, Antonio Possevino SJ i jego misja do Szwecji, 1997 s. 91-108
 5. Borkowska Małgorzata, Miscellanea brygitańskie: Lwów i Sambor, 1997 s. 109-130
 6. Melnyk Marek, Memoriał unijny Piotra Mohyłyzlat 1644-1645, 1997 s. 131-201
 7. Kopiec Jan, Dyplomacja papieska wobec sporu o tron polski w latach 1704-1709, 1997 s. 203-225
 8. Rusecki Innocenty, Bernardyńskie szkoły średnie na Litwie (1782-1843), 1997 s. 227-254
 9. Wólczański Józef, Katalog grobów duchowieństwa i sióstr zakonnych obrządku łacińskiego i greckokatolickiego na Cmentarzu Janowskim we Lwowie, 1997 s. 255-294
 10. Knopek Jacek, Działalność misyjna i oświatowo-społeczna polskich duszpasterzy w Grecji w XIX i początku XX wieku, 1997 s. 295-309
 11. Prejs Roland, Zakonnicy Królestwa Polskiego po kasacie 1864 r. Zagadnienia wybrane, 1997 s. 311-327
 12. Nowak Janusz, Erwin Redel antykwariusz przeworski i jego penetracje bibliotek klasztornych 1871-1876. Przyczynek do dziejów "książkołapstwa" w Galicji, 1997 s. 329-353
 13. Żywicki Jerzy, Obrady rosyjskiej dumy nad kościołem w Opolu-Podedwórzu na Lubelszczyźnie, 1997 s. 355-372
 14. Książek Stanisław, rec.: H. Dziurla, K. Bobowski, Krzeszów uświęcony łaską, Wrocław 1997, 1997 s. 373-387
 15. Sczaniecki Paweł, rec.: Małgorzata Borkowska OSB, Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII-XVII wieku, Warszawa 1996, 1997 s. 389-392
 16. Prejs Roland, rec.: Honorat Koźmiński, Pisma, t. 1: Listy do hierarchii kościelnej 1885-1916, opr. i przygotowała do druku Halina Irena Szumił, Warszawa 1997; t. 2: Listy do przełożonych i współbraci Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów 1867-1916, opr. i przygotowała do druku Halina Irena Szumił, Warszawa 1997, 1997 s. 393-398
 17. Rostworowski Stanisław Jan, rec.: K. Mazur, Mariawityzm w Polsce, Kraków 1991, 1997 s. 399-413
 18. Adamska Anna, rec.: Anna Petitova-Benoliel, L'Église r Prague sous la dynastie des Luxembourg (1310-1419), Hilversum, 1996, 1997 s. 415-417
 19. Derwich Marek, rec.: Jean-Loup Lemaître, Le Limousin monastique. Autour de quelques textes, Ussel 1992, 1997 s. 419-424
 20. Witkowski Rafał, rec.: "Brigittiana", t. 1, Napoli 1996; "Brigittiana", t. 2, Napoli 1996, 1997 s. 425-428