Tom 89

Cena:25.00
Dostępny od ręki
Do koszyka
 1. Derwich Marek, Stan i potrzeba badań nad wspólnotami monastycznymi w Polsce średniowiecznej, 1998 s. 5-65
 2. Kaczmarek Krzysztof, Dla dobra konwentu i świeckich. Szkoły w norbertańskim opactwie św. Wincentego we Wrocławiu w okresie średniowiecza, 1998 s. 67-93
 3. Pelczar Roman, Klasztorne szkoły żeńskie w Polsce w XVI-XVIII w. Problematyka i perspektywy badawcze, 1998 s. 95-109
 4. Obirek Stanisław, Antonio Possevino i jego misja do Moskwy, 1998 s. 111-123
 5. Borkowska Małgorzata, Miscellanea brygitańskie: dwie fazy reformy potrydenckiej klasztoru lubelskiego, 1998 s. 125-150
 6. Zawadzki Jarosław, Kościół Wszystkich Świętych w Warszawie, 1998 s. 151-200
 7. Szczurowski Rafał, Ultramontanizm w Galicji w latach 1860-1870, 1998 s. 201-243
 8. Nowak Janusz, Ksiądz Ignacy Polkowski - kolekcjoner i "książkołap" w latach 1872-1888, 1998 s. 245-272
 9. Wróbel Elżbieta Elena, Siostry nazaretanki w Krakowie w latach 1881-1931, 1998 s. 273-310
 10. Gawlik Maciej, Korespondencja arcybiskupa metropolity lwowskiego Józefa Bilczewskiego z ks. Pawłem Smolikowskim CR, 1998 s. 311-399
 11. Janicka-Krzywda Urszula, Fundacje kapliczek i krzyży przydrożnych na Polskim Podkarpaciu. Geneza i typologia, 1998 s. 401-442
 12. Adamska Anna, Gerbert z Aurillac - papież Sylwester II - w świetle nowych publikacji, 1998 s. 443-451
 13. Labuda Gerard rec.: Jerzy Strzelczyk, Apostołowie Europy, Warszawa 1997, 1998 s. 453-465
 14. Grzesik Ryszard, Skąd pochodzili Izaak i Mateusz, zamordowani w wielkopolskim eremie, 1998 s. 467-481
 15. Derwich Marek, "Zapomniani" wiktoryni. Uwagi na marginesie nowszych badań, 1998 s. 483-490
 16. Maciejewski Jacek, O dacie konsekracji drugiej katedry włocławskiej i czasie zebrań tamtejszych kapituł generalnych w XIII i XIV w., 1998 s. 491-499
 17. Kracik Jan, rec.: Testamenty szlachty krakowskiej XVII-XVIII w. Wybór tekstów źródłowych z lat 1650-1799, opr. A. Falniowska-Gradowska, Kraków 1997, 1998 s. 501-508
 18. Rostworowski Stanisław Jan, rec.: J. Mackiewicz, Nie trzeba głośno mówia. Powieść, Londyn 1993, 1998 s. 509-512
 19. Kopiec Jan, rec.: Roman Nir, Katalog Archiwum Polonii w Orchard Lake, t. 1, Orchard Lake 1996; Roman Nir, Katalog kolekcji dr Edwarda i Lody Różańskich w Orchard Lake, t. 1, Orchard Lake 1997, 1998 s. 513-517
 20. Derwich Marek, rec.: "Bibliotheca Strahoviensis" t. 1:1995; t. 2: 1996, 1998 s. 519-524