Tom 90

Cena:25.00
Dostępny od ręki
Do koszyka
 1. Wyrwa Andrzej M., Powstanie zakonu cystersów w świetle Exordium Parvum i pierwszy klasztor tego zakonu na ziemiach polskich, 1998 s. 5-34 [dotyczy klasztoru w Leknie]
 2. Radzimiński Andrzej, Stan i potrzeby badań nad duchowieństwem katedralnym i kolegiackim w Polsce średniowiecznej, 1998 s. 35-56
 3. Maciejewski Jacek, "Per totam terram equitando... " Z badań nad itinerarium biskupów włocławskich w średniowieczu. Część pierwsza do początku XIV wieku, 1998 s. 57-93
 4. Pelczar Roman, Teatr pijarski na Rusi Czerwonej w XVII-XVIII wieku, 1998 s. 95-112
 5. Trajdos Tadeusz M., Dekanat spiski diecezji krakowskiej w świetle wizytacji 1728 roku, 1998 s. 113-154
 6. Borkowska Małgorzata, Szkoła warszawskich sakramentek według zachowanych źródeł, 1998 s. 157-180
 7. Wólczański Józef, Listy biskupa Leona Wałęgi do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1900-1922, 1998 s. 181-387
 8. Wólczański Józef, Listy ks. Stanisława Stojałowskiego do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1901-1902, 1998 s. 387-411
 9. Wólczański Józef, Listy Anny z Działyńskich Potockiej do arcybiskupa Józefa Bilczewskiego z lat 1901 - ok. 1919, 1998 s. 413-460
 10. Latak Kazimierz, Cystersi mogilscy w nekrologu krakowskiego klasztoru kanoników regularnych laterańskich. Uwagi do dziejów konfraterni, 1998 s. 461-464
 11. Pietrzkiewicz Iwona, Calendarium Prudens Simplicitas ze zbiorów Biblioteki Bożego Ciała w Krakowie, 1998 s. 465-472
 12. Derwich Marek, Wiszewski Przemysław, rec.: Geoffrey Scott OSB, Gothic Rage Undone. English Monks in the Age of Enlightenment, Bath 1992, 1998 s. 473-479
 13. Derwich Marek, rec.: Regardez le Rocher d'ou lon vous a taillés. Documents primitifs de la Congrégation Bénédictine du Mont-Olivet, Maylis 1996, 1998 s. 481-485
 14. Ożóg Krzysztof, rec.: Wojciech Danielski, Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych, do druku przyg. J. J. Kopea, Lublin 1997, 1998 s. 487-501
 15. Kopiec Jan, rec.: Jacek Staszewski, August II Mocny, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998, 1998 s. 503-508
 16. Książek Stanisław, rec.: J. Mandziuk, Słownik księży pisarzy archidiecezji wrocławskiej 1945-1992, Warszawa 1997, 1998 s. 509-512
 17. Borkowska Małgorzata, Kodycyl do recenzji: Testamenty szlachty krakowskiej XVII-XVIII wieku, opr. A. Falniowska-Gradowska, Kraków 1997, 1998 s. 513-518
 18. Obirek Stanisław, rec.: Marek Inglot, La Compagnia di Gesu nell Impero Russo (1772-1820) e la sua parte nella restaurazione generale della Compagnia, Roma 1997, 1998 s. 519-529
 19. Kaczmarek Krzysztof, Sprawozdanie z konferencji Europäisches Zisterzienserforum. Norm, Kultur, Reform ", Frankfurt nad Odrą 17-21 czerwca 1998 r., 1998 s. 531-533