Tom 95

Cena:25.00
Dostępny od ręki
Do koszyka
 1. Boguniowski Józef W., Ordinarium Olomucense-Cracoviense. Studium krytyczne, 2001 s. 5-27
 2. Brust Mieczysław, Lokacje miejskie w wielkopolskich dobrach arcybiskupów gnieźnieńskich w XIII i XIV wieku, 2001 s. 29-104
 3. Fokt Krzysztof, Szlacheccy dobrodzieje krakowskich dominikanów od połowy XIV wieku do roku 1462, 2001 s. 105-134
 4. Kwiatkowska-Frejlich Lidia, Spis ludności w Betlejem w cyklu maryjnym kościoła w Tarłowie, 2001 s. 135-166
 5. Borkowska Małgorzata, Seminarium galicyjskiej prowincji szarytek (1782-1914) w świetle badań ogólnych nad rekrutacją do polskich zakonów żeńskich, 2001 s. 167-195
 6. Radwan Marian, Polityka wyznaniowa caratu na Białorusi w XIX w. Implikacje duszpasterskie, 2001 s. 197-240
 7. Gzella Grażyna, Konflikty księdza Antoniego Kanteckiego z ustawodawstwem pruskim, 2001 s. 241-259
 8. Czartoryska Maria Ksawera, Reforma Czernej. Największe Miłosierdzie Boże, 2001 s. 261-356
 9. Wołczański Józef, Katalog grobów duchowieństwa rzymskokatolickiego, ormiańskokatolickiego i greckokatolickiego oraz sióstr zakonnychna cmentarzach w Żytomierzu, Czerniowcach i Odessie, 2001 s. 357-399
 10. Kozieł Danuta [opr., wyd.], Kronika sióstr nazaretanek w Stryju z lat 1939-1945, 2001 s. 401-478
 11. Kawecki Roman, Z dziejów nominacji kardynalskich w Polsce przedrozbiorowej, 2001 s. 479-489
 12. Wiszewski Przemysław [spraw.], Polska heraldyka kościelna. Stan i perspektywy badań, Lublin,13-14 listopada 2000 r., 2001 s. 491-497
 13. Kracik Jan, rec.: Krzysztof Bracha, Teolog, diabeł i zabobony. Świadectwo traktatu Mikołaja Magni z Jawora "De superstitionibus " (1405 r.), Warszawa 1999, 2001 s. 499-508
 14. Borkowska Małgorzata, Czy święta Scholastyka była zakonnicą?, 2001 s. 509-512
 15. Gąsiorowska Patrycja, rec.: Pani Sądecka. Aktualność Świętej Kingi, red. J. Zimny, Sandomierz 2000, 2001 s. 513-518
 16. Obirek Stanisław, rec.: Cyprian Wilanowski, Konspiracyjna działalność duchowieństwa katolickiego na Wileńszczyźnie w latach 1939-1944, Warszawa 2000, 2001 s. 519-523
 17. Hewner Katarzyna, List do redakcji. Sprostowanie, 2001 s. 525-526