Tom 96

Cena:25.00
Dostępny od ręki
Do koszyka
 1. Karczewski Dariusz, Wyrwa Andrzej M., Przedmowa, 2001 s. 5-10 [dotyczy tomu poświęconego cystersom]
 2. Karczewski Dariusz, Z dziejów wewnętrznych klasztoru cystersów w Byszewie (Koronowie) w okresie przedtrydenckim, 2001 s. 11-32
 3. Zielińska-Melkowska Krystyna, Opat byszewsko-koronowski Engelbert i jego żywot św. Jadwigi Śląskiej, 2001 s. 33-62
 4. Maciejewski Jacek, Biskupi włocławscy a opactwo w Byszewie (Koronowie) w XIII i XIV wieku, 2001 s. 63-78
 5. Könighaus Waldemar, Stosunki cysterskiego opactwa w Lubiążu z jego filią w Byszewie (Koronowie) w okresie średniowiecza, 2001 s. 79-89
 6. Szybkowski Sobiesław, Klasztor koronowski a szlachta bydgoska i krajeńska w XV wieku, 2001 s. 91-110
 7. Wałkówski Andrzej, Echa byszewskie w najstarszym kopiarzu lubiąskim, 2001 s. 111-123
 8. Oliński Piotr, Konwent koronowski w świetle klasztornych źródeł memoratywnych, 2001 s. 125-142
 9. Zyglewski Zbigniew, Pieczęcie klasztoru cystersów w Koronowie, 2001 s. 143-168
 10. Kabaciński Ryszard, Uposażenie ziemskie mieszczan koronowskich w XVI wieku, 2001 s. 169-193
 11. Kaczmarek Krzysztof, Dlaczego cystersi z "Prus" nie chcieli studiować w Krakowie?, 2001 s. 195-207
 12. Cetwiński Marek, Śmierć w starej kuchni. Parabola Księgi Henrykowskiej o pożytkach z gościnności, 2001 s. 209-216
 13. Dekański Dariusz Aleksander, Toruń i Gdańsk - ośrodki badań nad cystersami Pomorza Gdańskiego i Kujaw okresu średniowiecza, 2001 s. 217-261
 14. Derwich Marek, Kruszwica - Włocławek -Szpetal. Epizod "kujawski" w dziejach opactwa benedyktynów w Mogilnie, 2001 s. 263-282
 15. Jarzewicz Jarosław, Kościół w Koronowie. Architektura cysterska a ekspansja brandenburska w końcu XIII wieku, 2001 s. 283-298
 16. Krawczyk Janusz, Cysterskie stalle w Koronowie. Ich budowa i funkcje użytkowe, 2001 s. 299-319
 17. Okoń Emanuel, Obrazy Bernarda Franciszka Remeli z kościoła pocysterskiego w Koronowie, 2001 s. 321-364
 18. Derkowska-Kostkowska Bogna, Wątki cysterskie w ikonografii ołtarzy w kaplicach bocznych kościoła w Byszewie, 2001 s. 365-385
 19. Jankowski Aleksander, Gogolin Marek, Dzieje kościoła w Bukowie Morskim. Refleksje z więźby dachowej, 2001 s. 387-422
 20. Białoskórska Krystyna, Święty Chrystian -Primus episcopus Prusciae i jego misyjne biskupstwo. Kilka uwag o perspektywach i potrzebie dalszych badań, 2001 s. 425-446
 21. Kucharski Gerard, Działalność fundacyjno-donacyjna księcia Kazimierza Konradowica na rzecz cystersów w Wielkopolsce, na Kujawach i Pomorzu, 2001 s. 447-492
 22. Staniszewski Sebastian, Trzynastowieczne napady mongolskie na klasztory cysterskie Małopolski i Śląska w świetle uchwał kapituły generalnej zakonu cystersów, 2001 s. 493-514
 23. Zdanek Maciej, Proces implantacji opactwa cystersów w Mogile, 2001 s. 515-549
 24. Lbik Lech, Co może mieć rzeźba do obrazu? Cudowne wizerunki sanktuariów maryjnych w Zamartem i Byszewie, 2001 s. 551-566
 25. Wyrwa Andrzej M., Drewniany, parafialny kościół cystersów w Tarnowie Pałuckim w świetle najnowszych badań, 2001 s. 567-599
 26. Dąbrowski Dariusz, Malarskie wyobrażenia Wincentego Kadłubka autorstwa Aleksandra Lessera (1814-1884), 2001 s. 601-617
 27. Dekański Dariusz Aleksander, rec.: Andrzej M. Wyrwa, Opactwa cystersów na Pomorzu. Zarys dziejów i kultury, Poznań 1999, 2001 s. 619-626
 28. Dekański Dariusz Aleksander, rec.: Józef Śliwiński, Cystersi z Oliwy i Pelplina w świetle korespondencji z I połowy XV wieku do 1459 r. (wybór listów z archiwum w Berlinie-Dahlem), Olsztyn 1998; Zakon Krzyżacki a cystersi z Oliwy i Pelplina. Niepublikowane źródła z pierwszej połowy XV w. (korespondencja), opr. Józef Sliwiński, Warszawa 1999, 2001 s. 627-635