Tom 97

Cena:25.00
Dostępny od ręki
Do koszyka
 1. Rajman Jerzy, Przyczynki do zagadnienia duchowości Zakonu św. Norberta w Polsce, 2002 s. 5-23
 2. Piwowarczyk Elżbieta, Mieszczańska "katedra ". Patronat nad kościołem Mariackim w średniowieczu, 2002 s. 25-64
 3. Kucharski Gerard, Klasztor cysterek w Lubnicach nad Prosną, 2002 s. 65-87
 4. Kościelny Robert, Kazania barokowe jako źródło do badań nad mechanizmami kształtowania postaw mieszkańców Rzeczypospolitej, 2002 s. 89-124
 5. Krasnowolski Bogusław, Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Gołonogu, 2002 s. 125-152
 6. Dębowska Maria, Klasztor i parafia ojców bernardynów w Janowie na Podolu, 2002 s. 153-166
 7. Matuszczak Joanna, Cyrus czy Nabuchodonozor? Biblijne konteksty obrazu Napoleona w polskim kaznodziejstwie XIX wieku, 2002 s. 167-190
 8. Gzella Grażyna, Publicystyka "Kuriera Poznańskiego " z 1874 roku przed " wysokim sądem ", 2002 s. 191-206
 9. Mirek Agata, Działalność społeczna i wychowawcza pierwszych niepokalanek (1891-1918), 2002 s. 207-231
 10. Guzewicz Wojciech, Działalność społeczna duchowieństwa diecezji łomżyńskiej w okresie międzywojennym, 2002 s.233-265
 11. Żywicki Jerzy, Jana Gumowskiego motywy architektury polskiej: Jasna Góra, 2002 s. 267-298
 12. Wólczański Józef [opr. wyd.], Księdza Antoniego Borysowicza do brata listy z zesłania i późniejsze, 2002 s. 299-362
 13. Rozynkowski Waldemar, Kilka uwag o sakralnej funkcji dzwonów w średniowieczu, 2002 s. 363-369
 14. Paszenda Jerzy, Jezuici w Moskwie za króla Jana III Sobieskiego, 2002 s. 371-380
 15. Wyrwa Andrzej M. [spraw.], Sesja naukowa z okazji 725 rocznicy powstania opactwa cysterskiego w Pelplinie pt. "Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu", 2002 s. 381-394
 16. Kaczmarek Krzysztof, Sprawozdanie z konferencji " Opactwo cysterskie w Paradyżu-jego rola w dziejach i kulturze pogranicza ", Paradyż - Zielona Góra 5 grudnia 2001 roku, 2002 s. 395-396
 17. Kopiec Jan, Dzieje diecezji wrocławskiej w rękopisie sprzed stu lat, 2002 s. 397-401
 18. Gałczyński Radosław S., rec.: Bożogrobcy w Polsce. Praca zbiorowa, Miechów-Warszawa 1999, 2002 s. 403-410
 19. Trąba Mariusz, rec.: Lech Krzyżanowski, Kościół katolicki wobec mniejszości niemieckiej na Górnym Śląsku w latach 1922-1930, Katowice 2000, 2002 s. 411-421
 20. Wiszewski Przemysław, rec.: Gabriela Wąs, Klasztory franciszkańskie w miastach śląskich i górnołużyckich XIII-XVI wieku, Wrocław 2000, 2002 s. 423-435
 21. Trajdos Tadeusz M., rec.: Henryk Ruciński, Chrześcijaństwo na Orawie do końca XVIII wieku, Białystok 2001, 2002 s. 437-448
 22. Obirek Stanisław, rec.: Ludwik Piechnik, Seminaria diecezjalne w Polsce prowadzone przez jezuitów od XVI do XVIII wieku, Kraków 2001, 2002 s. 449-454
 23. Gąsiorowska Patrycja, rec.: Alicja Szulc, Klasztory franciszkańskie w średniowiecznej Wielkopolsce (Kalisz, Gniezno, Śrem, Pyzdry, Oborniki), Poznań 2001, 2002 s. 455-461
 24. Cieślak Stanisław, rec.: Roman Darowski, Filozofia jezuitów w Polsce w XX w. Próba syntezy - Słownik autorów, Kraków 2001, 2002 s. 463-468
 25. Wilczewski Waldemar Franciszek, rec.: Przewodnik po świątyniach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Red.: A.M. Kułagin, Katalickija chramy na Bełarusi, Minsk 2001; A.M. Kułagin, Prawosławny ja chramy na Bełarusi, Minsk 2001, 2002 s. 469-474