Tom 98

Cena:25.00
Dostępny od ręki
Do koszyka
 1. Strzelczyk Jerzy, Naukowe pokłosie milenium śmierci św. Wojciecha, 2002 s. 5-97
 2. Soćko Adam, Strzeleński zespół klasztorny w perspektywie rodowych fundacji margrabiów von Wettin. Rzeźba - architektura - historia, 2002 s. 99-161
 3. Gałczyński Radosław S., Miechowski konwent Bożogrobców do połowy XV wieku. Z badań nad prosopografią klasztorną, 2002 s. 163-195
 4. Kucharski Gerard, Nadania księcia Kazimierza kujawskiego na rzecz Kościoła w Małopolsce, 2002 s. 197-257
 5. Borkowska Małgorzata, Zakonnice pominięte w tablicach genealogicznych Dworzaczka, 2002 s. 259-302
 6. Kwiatkowska-Frejlich Lidia, Promień światła a idea pośrednictwa w przedstawieniach z przełomu XVII i XVIII wieku, 2002 s. 303-323
 7. Kościelny Robert, Między występkiem a karą. Przyczynek do historii poczucia winy w społeczeństwie staropolskim, 2002 s. 325-364
 8. Knapik Joanna, Wątki biblijne na sejmie w Grodnie 1793 roku, 2002 s. 365-392
 9. Rosińska Dorota, Sieć parafialna w Zagłębiu Dąbrowskim na przełomie XIX i XX w., 2002 s. 393-414
 10. Krasnowolski Bogusław, Dzieje budowy, architektura i symbolika kościołów św. Aleksandra i Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, 2002 s. 415-464
 11. Janicka-Krzywda Urszula, Elementy widowisk i misteriów religijnych w obrzędowości ludowej okresu Wielkiego Tygodnia na obszarze Polski południowej, 2002 s. 465-502
 12. Rozynkowski Waldemar, Szpital Dobrego Pasterza w Toruniu i jego wpływ na ewolucję Zgromadzenia Sióstr Pasterek, 2002 s. 503-529
 13. Ratajczak Krzysztof, Szkic z dziejów opactwa cysterek w Owińskach. 750. rocznica fundacji, 2002 s. 531-548
 14. Spórna Marcin, Wezwania kościołów i kaplic szpitalnych w diecezji krakowskiej do 1539 r., 2002 s. 549-564
 15. Kowalkowski Jacek, rec.: Uczniowie-Sodalisi gimnazjum jezuitów w Brunsberdze (Braniewie) 1579-1623, opr. M. Inglot przy współpracy L. Grzebienia, Kraków 1998, 2002 s. 565-573
 16. Wiszewski Przemysław, rec.: Wojciech Mrozowicz, Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku. Ze studiów nad średniowiecznym dziejopisarstwem klasztornym, Wrocław 2001, 2002 s. 575-579
 17. Dekański Dariusz Aleksander [spraw.], Rola zakonu dominikanów w dziejach Gdańska, 2002 s. 581-589
 18. Grzebień Ludwik, rec.: Ludwik Piechnik, Seminaria diecezjalne w Polsce prowadzone przez jezuitów od XVI do XVIII wieku, Kraków 2001, 2002 s. 591-595
 19. Sliwiński Błażej, W sprawie badań ośrodków toruńskiego i gdańskiego nad problematyką cystersów na Pomorzu Gdańskim i na Kujawach w średniowieczu, 2002 s. 597-615
 20. Dekański Dariusz Aleksander, W sprawie badań ośrodków toruńskiego i gdańskiego nad problematyką cysterską. W odpowiedzi B. Śliwińskiemu, 2002 s. 617-628
 21. Śliwiński Błażej, W odpowiedzi D. Dekań-skiemu, 2002 s. 629-633