Tom 99

Cena:25.00
Dostępny od ręki
Do koszyka
 1. Maciejewski Jacek, Precedencja biskupów prowincji gnieźnieńskiej w Polsce piastowskiej, 2003 s. 5-26
 2. Pelczar Roman, Szkoła parafialna w Krośnie w XIV-XVIII w., 2003 s. 27-53
 3. Graff Tomasz, Katolicki episkopat metropolii gnieźnieńskiej i lwowskiej wobec wyboru pseudopapieża Feliksa V przez sobór bazylejski, 2003 s. 55-129
 4. Kaczmarek Krzysztof, Augustianie na studiach w Krakowie w XV wieku, 2003 s. 131-164
 5. Borkowska Małgorzata, Nieznana autorka norbertańska z końca XVI w., 2003 s. 165-213 [dotyczy Agnieszki Sukowskiej]
 6. Szylar Anna, Kościół św. Michała w Sandomierzu. Fundacja i dzieje świątyni do kasaty klasztoru benedyktynek w 1903 r., 2003 s. 215-257
 7. Barańska Anna, Próby wznowienia stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Rosją w latach 1887-1888, 2003 s. 259-280
 8. Trąba Mariusz, Katolicka wizja ustroju społecznego Polski u progu II Rzeczpospolitej w programach partii politycznych autorstwa ks. S. Adam-skiego i ks. T. Kubiny, 2003 s. 281-318
 9. Krasnowolski Bogusław, Początki parafii Chrystusa Króla i św. Józefa w Dąbrowie Górniczej na tle dziejów miasta do 1918 roku, 2003 s. 319-354
 10. Grabowska Bożena, Pierwsi męczennicy polscy - cechy przedstawienia ikonograficznego w sztuce sakralnej, 2003 s. 355-366
 11. Szymborski Wiktor, Pielgrzymka księcia pomorskiego Bogusława X do Rzymu u schyłku XV wieku, 2003 s. 367-378
 12. Paszenda Jerzy, Misja jezuicka w Moskwie 1686-1689. Dokumenty, 2003 s. 379-403
 13. Lisiak Bogdan, Korespondencja Adama Kochańskiego SJ zwłaszcza z Gottfriedem W. Leibnizem w sprawach językoznawstwa, 2003 s. 405-415
 14. Niebelski Eugeniusz, Autografy księży zesłanych do syberyjskiej Tunki w ramach represji po powstaniu 1863 r., 2003 s. 417-422
 15. Dąbrowski Dariusz, Obrazy Aleksandra Lessera przeznaczone do świątyń katolickich, 2003 s. 423-446
 16. Wilczewski Waldemar Franciszek, rec.: Świątynie Wielkiego Księstwa Litewskiego w fotografiach Jana Bałzunkiewicza, 2003 s. 447-453
 17. Kuśmierczyk Rafał, rec.: T. Wiślicz, Zarobia na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII w., Warszawa 2001, 2003 s. 459-467
 18. Starzyk Piotr J., rec.: Bolesław Stanisław Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 4, Kraków 2002, 2003 s. 469-473
 19. Kucharski Gerard, rec.: Reguła Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, przekład i komentarz Janusz Trupinda, Malbork 2002, 2003 s. 475-480
 20. Wyrwa Andrzej M. [spraw.], Siódma Międzynarodowa Konferencja naukowa cystersologów: "Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich i dawnej Rzeczpospolitej", Trzebnica 18-21 września 2002 roku, 2003 s. 481-495