Tom 100

Cena:25.00
Dostępny od ręki
Do koszyka
 1. Gil Czesław, Życie religijne w Wadowicach 1918-1939, 2003 s. 9-75
 2. Starzyński Marcin, Katalog opatów mogilskich w Średniowieczu, 2003 s. 77-125
 3. Brust Mieczysław, Geneza i początki miast w dobrach biskupów poznańskich w Wielkopolsce (XIII-XIVwiek), 2003 s. 127- 193
 4. Borkowska Małgorzata, Reforma potrydencka u norbertanek w Strzelnie, 2003 s. 195-222
 5. Kuśmierczyk Rafał, Problematyka Listu pasterskiego kard. Jerzego Radziwiłła z roku 1593, 2003 s. 223-256
 6. Kaznowski Mariusz, Beneficja unickiego dekanatu dukielskiego oraz ich użytkownicy w latach 1761-1780, 2003 s. 257-327
 7. Paździor Kamil, Edukacja jako narzędzie polityki wyznaniowej Sejmu Wielkiego wobec innowierców, 2003 s. 329- 366
 8. Knapik Joanna, Prawosławni ojcowie katolickiego narodu. Wizerunek carów w polskim kaznodziejstwie lat 1815-1914, 2003 s. 367-390
 9. Szczurowski Rafał, Doczesne duchownych rady przed piorunami ubezpieczające, 2003 s. 391-402
 10. Niebelski Eugeniusz, Rozproszone zbiory ks. Fryderyka Jozafata Żyskara o duchownych zesłanych do Tunki na Syberii za udział w powstaniu 1863 roku, 2003 s. 403-418
 11. Ryńca Mariusz, Grekokatolicy w Krakowie w latach 1945-1991 - zarys problematyki, 2003 s. 419-454
 12. Sikorski Dariusz Andrzej, rec.: Uwagi na marginesie książki Józefa Dobosza, Monarcha i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań 2002, 2003 s. 455-482
 13. Cygan Jerzy, rec.: Małgorzata Borkowska, Dzieje Góry Kalwarii, Kraków 2002, 2003 s. 483-488
 14. Borkowska Małgorzata, rec.: Mirosław Daniluk, Sigla: zbiór skrótów nazw instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz innych instytucji z nimi związanych, Lublin 2002, 2003 s. 489-490
 15. Kracik Jan, rec.: Stanisław Cieślak, Marcin Laterna (1552-1589). Działacz kontrreformacyjny, Kraków 2003, 2003 s. 491-496